Dzień 1 - 16.11.2022

Dzień 1 - Studio Festiwalowe

Dzień 2

Dzień 2 - Studio Festiwalowe

Dzień 3

Dzień 3 - Studio Fesiwalowe

Gala Finałowa