Dzień 1 

Muzeum Mobilne

Studio Festiwalowe – Dzień 2

Gala Finałowa

Gala Finałowa

Gala Finałowa